طراحی وب سایت ارگانیان

طراحی وب سایت ارگانیان

ارگانیان یک نشریه الکترونیکی است که در شهرستان بههبان فعالیت می کند. تاکنون دو نسخه طراحی برای این پایگاه انجام شده است.

مشاهده وب سایت ارگانیان

نسخه دوم ارگانیان

arganian-v2

 

نسخه اول ارگانیان

arganian-v1-index

دیدگاه‌تان را بنویسید:

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.