طراحی وب سایت پروداک (پروژه های دانشجویی مهندسی برق)

وب سایت پروداک به هدف ارائه و فروش جزوات و پروژه های دانشجویی طراحی و راه اندازی شده است. طراحی گرافیک و کدنویسی این وب سایت بر عهده من بوده است.

برای راه اندازی فروشگاه وب سایت اسکریپت EDD کاستومایز شده است.

مشاهده وب سایت پروداک

prodoc-indexدیدگاه ها