طراحی وب سایت کو.بی.کی

کو.بی.کی یک واژه محلی (شهرستان طبس واقع در استان خراسان جنوبی) و نام پایگاه گردشگری شرکت گلشن گشت کویر می باشد. در این وبسایت گزارش تورهای کویر برگزار شده و تورهای آتی منتشر می شود.

طراحی بنر وبسایت توسط طراح عزیز حاتم و طراحی گرافیک و کدنویسی وب سایت توسط من انجام شده است.

مشاهده وب سایت کو.بی.کی

koobiki-indexدیدگاه ها